Avointa dataa maa- ja metsätalousministeriöstä

Maa- ja metsätalousministeriöstä (MMM) muodostui jättimäinen tilivirasto maaseutuhallinnon uudelleen organisoinnin jälkeen. Tästä kerrotaan useammallakin sivulla (mm. sivu 1 ja sivu 2). Vuonna 1994 MMM:n tulot olivat 626.4 miljoonaa markkaa (Mmk) ja menot 7.186,9 Mmk [--1--]. VTV:n tarkastettavista tuloista ja menoista ne olivat [mainitsemisjärjestystä vastaavasti] 0,5 % ja 6,7% [--2--]. MMM:n hoidossa oli lisäksi kaksi rahastoa, joiden taseiden loppusummat yhteensä olivat noin 9.100 Mmk [--3--].

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) osoitti MMM:n tilintarkastukseen riittämättömästi resursseja ainakin vuoteen 1994 saakka. MMM:n tarkastuksen vaativuus ymmärrettiin vasta, kun tarkastuspäiväarviot perustettiin todellisiin lukuihin. Ensimmäisen ABC-analyysin (1998) mukaan MMM oli VTV:lle 4. vaativin tilintarkastuskohde. Kohta MMM:n tilintarkastukseen osoitettiin jopa kolminkertaisesti työpäiviä vuoden 1994 tilintarkastukseen verrattuna [--4--]. Tarkastustarve oli kuitenkin jo tuohon mennessä vähentänyt: MMM:ssä oli suurehko sisäisen tarkastuksen yksikkö (SITA), rahastoille oli asetettu tilintarkastajat ja Euroopan unioni (EU) tarkasti aktiivisesti hallinto- ja valvontajärjestelmiä.

Tältä sivulta on linkkejä sivuille ja asiakirjoihin, joissa kerrotaan ajalla 1.1.1995-31.5.1998
– EU:n hallinto- ja valvonta järjestelmien ja MMM:n sisäisen tarkastuksen tilanteesta ja sen kehittymisestä,
– MMM:n eräistä sisäisistä tarkastuksista ja
– edellisiin liittyvistä eräistä haasteista (osaava työvoima ja toimintaa vaikeuttaneet hallinnon muutokset).

Omat kommentit

Aloitin työt tarkastusneuvoksena MMM:ssä 1.1.1995 toimittuani sitä ennen VTV:ssä MMM:n päävastuullisena tilintarkastajana. Odotin, että tehtäväni oli vain käynnistää sisäinen tarkastus, jota EU-lainsäädäntö edellytti ja johtaa sisäisen tarkastuksen toimintaa sen jälkeen. MMM osoitti tehtävää varten yhden viran, johon tulin valituksi [--5--]. Tehtävä laajeni pian käsittämään asioiden hoitoa, joka MMM:ssä oli laiminlyöty EU:iin liittymisen valmistelussa. Työpäivät olivat pitkiä, eikä työviikko loppunut perjantaihin.

Tulin MMM:öön asiantuntijana, mutta en voinut luopua siitä roolista ihanteellisella tavalla. Rekrytoinnit MMM:n sisäisen tarkastuksen yksikköön (SITA) eivät aina onnistuneet, eivätkä EU:n vaatimukset eivät joustaneet (asiasta enemmän toisella sivulla). Jouduin paikkaamaan varsinaista tarkastustyötä samaan aikaan, kun SITA:n koko kasvoi lopulta kahdeksaan henkilöön. Yksikkö olisi kasvanut henkilömäärältään 2-3-kertaiseksi, ellen olisi eriyttänyt EU-varoin tuettujen toimenpiteiden valvontaa ja tarkastusta SITA:n jaostolle. Esitin jaoston muodostamista yksiköksi (valvontayksikkö), mikä toteutui 1996.

SITA:aan kertyi vain hetkellisesti ja ajoittain riittävä osaamis- ja tehokkuustaso, mistä kerrotaan enemmän toisella sivulla. Siirryttyäni takaisin VTV:hen 1.6.1998, palasin vielä kuukaudeksi MMM:n palvelukseen maaliskuussa 2001. Tein silloin selvityksen MMM:n organisaatiouudistuksen vaikutuksista eräisiin valvonta ja tarkastusjärjestelyihin [--6--].

------

[--1--] Luvut ovat vuoden 1994 tilijaottelussa MMM:lla tilivirastotunnukselle (400) merkittyjä tuloarvioita ja määrärahoja.
[--2--] Vuoden 1994 talousarvion mukaan
– valtion tulot olivat 123.618 miljoonaa markkaa (Mmk), kun tuloista luetaan pois nettolainanotto (64.380 Mmk)
– valtion menot olivat 106.555 ilman siirtoja kuntasektorille (38.253 Mmk), Kansaneläkelaitokselle (33.900 Mmk) ja valtionvelasta ja indeksikorotuksista johtuviin menoihin (20.272 Mmk).
[--3--] Maatilatalouden kehittämisrahaston taseen loppusumma oli noin 8.000 Mmk ja Maataloustuotteiden markkinointirahaston noin 1.100 Mmk. Rahastojen tarkastus myös kuului VTV:lle - käytännössä pitkään MMM:n tilintarkastuksesta vastaavalle tarkastajalle, jonka tehtäväksi tuli myös MMM:n tietopalvelukeskuksen tilintarkastus. Katso tarkemmin toiselta sivulta.
[--4--] Tiliviraston MMM:n vastuulliseksi tilintarkastajaksi tuli Marjatta Kimmonen (1996) ja sen jälkeen Väinö Viherkoski. Tarkastustyöpäiväpanos oli 120 vuonna 1998 ja 180 vuonna 1999, kun se vuonna 1994 oli vain 60.
[--5--] Minua kehotettiin hakemaan virkaa, mutta en ollut varma hakisinko. Ilmoitin, että hakisin virkaa vain määräajaksi, mikä järjestyikin.
[--6--] Organisaatiouudistuksessa oli kysymys Maaseutuviraston (MAVI) perustamiseen liittyvästä valvonta- ja tarkastustoimen arvioinnista MAVI:ssa ja MMM:ssä. Tällöin otettiin huomioon myös se MMM-maksajayksikön tilintarkastuskertomuksen (31.1.2001) havainto, että SITA:ssa on hämärtynyt komission tarkastajien, tilit varmentavan elimen ja sisäisen tarkastuksen roolit ja sen myötä tehtävät ja toimintatavat. MMM-maksajayksiköstä on enemmän toisella sivulla.

Paluu etusivulle
Edellinen valikko

Taustaa

TE-keskusuudistus

Käsitteet ja määritelmät

Avointa dataa
maa- ja metsätalous-
ministeriöstä

Sisäiset tarkastukset

Kehittäminen

Johtaminen ja toimintakulttuuri

Tuloksellisuus

-------